Församlingsråd Kyrka

Bild på Södra Sandsjö kyrka
Dångebo, kyrkbyn, var fram till omkr. 1900 socknens centala del. Ett kapell byggdes 1590 ”ut mot den danska gränsen” . Kapellet ersattes 1838 av den nuvarende kyrkan.

I Dångebo öpnades socknens första lantaffär 1847. Hantverkare som skomakare, skräddare, smeder och kopperslagare slog sig ner längs bygatan. Här fanns garveri och färgeri med garnhandel.

Kyrkan i Södra Sandsjö är uppförd 1837 i nyklassisk stil efter ritningar av Samuel Enander Kyrkan har genomgått flera stora förändringar under 1800-talets slut och under 1900-talet. Kyrkorummet har trots detta kvar sin nyklassicistiska prägel och den ursprungliga inredningen är till större delen bevarad. Korväggens omfattande dekormålning och avsaknaden av läktarinbyggnader hör till de element som ger kyrkorummet dess höga upplevelsemässiga kvalitet.

Länk till Södra Sandsjö Kyrkas hemsida