Föräldraförening

Örmoskolans föräldraförening är en förening som har ambitionen att vara en länk mellan hemmet och skolan. Styrelsen har möte 3-4 gånger/termin, och då finns alltid en representant från skolan med. Att vara medlem i föreningen kostar 100 kr/år och familj. Dessa pengar går sedan tillbaka till eleverna i form av startbidrag till klass1, sponsring vid skolutflykter och hjälp med olika saker som skolan vill ha. Vi har bl.a. ordnat bollplank, skyddsräcke vid busshållsplatsen och vi har sponsrat till inramning av fina skolplanscher som nu pryder väggarna i skolans korridorer.